Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Zofijaaa
Zofijaaa
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Zofijaaa
Zofijaaa
Zofijaaa
Zofijaaa
8231 6bd4 500
Zofijaaa
5778 c705 500
Reposted fromkoprobo koprobo viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 08 2015

Zofijaaa
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaIriss Iriss
Zofijaaa
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Zofijaaa
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viakotfica kotfica
Zofijaaa
5213 49d1
Reposted fromlllm lllm viakotfica kotfica
Zofijaaa
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viamahoniova mahoniova
Zofijaaa
8296 bdf6
Reposted frommayhos mayhos viamahoniova mahoniova
Zofijaaa
9076 779f 500
skwr.
Reposted fromdzony dzony viakotfica kotfica
Zofijaaa
Błahe zakochania są dzisiaj modne. Mało kto szuka jedynej, prawdziwej miłości... Chyba jestem staroświecka. W dwudziestym pierwszym wieku miłość to cud.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viakotfica kotfica
Zofijaaa
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
0578 692b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakotfica kotfica
Zofijaaa
Tak serio,to chyba wolałbym piekło. Pewnie spotkałbym tam ciekawszych ludzi.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viayenna yenna
Zofijaaa
4238 df0a
Reposted fromrichtich richtich viayenna yenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...