Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

teaandinanity:

itsoktobemarty:

when you’re in your twenties and start to realize how young the protagonists of the novels you read are: 

image

And at some point the protagonist goes,

image

And you just go,

image
Zofijaaa
1208 ce37
dziekan głaszcze
Reposted fromgaypreacher gaypreacher viakotfica kotfica
Zofijaaa
7920 2090
Reposted fromadzix69 adzix69 viakotfica kotfica
Zofijaaa
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami, Nadzieja. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viakotfica kotfica
9736 5c11 500
Reposted fromtaimumachine taimumachine viakotfica kotfica
Zofijaaa

Kiedy twoi znajomi zapoznali cię z kimś, kogo nie znałeś, po czym wyszli z pokoju...

kiedy twoi przyjaciele przedstawili cie komus kogo nie znasz i wyszli z pokoju
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viakotfica kotfica
Zofijaaa
9216 d2fa
Reposted fromscorpix scorpix viakotfica kotfica
Zofijaaa
0227 c235
Reposted fromgdybam gdybam viakotfica kotfica
Zofijaaa
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viakotfica kotfica
Zofijaaa
Reposted frombatysia batysia viakotfica kotfica
Zofijaaa
8332 56bf
Zofijaaa
1.10 // 5.09
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viakotfica kotfica
Zofijaaa
4850 53fc
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viakotfica kotfica
Zofijaaa
4766 e29b 500
Reposted frompea-pea pea-pea viakotfica kotfica
Zofijaaa
Jedno jest pewne: im milsza jesteś, tym bardziej dostajesz po dupie.
— prosta, życiowa zasada.
Reposted fromefemeryda efemeryda viakotfica kotfica
Zofijaaa
8393 6b09 500
Reposted fromrichtich richtich viakotfica kotfica
Zofijaaa
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted frommahidevran mahidevran viakotfica kotfica
Zofijaaa
9953 5b21
Zofijaaa
Ale jedynym punktem oparcia, jaki znałam, byłam ja sama. Byłam zerem. I tylko ja mogłam się uratować.
— Wurtzel Elizabeth - Kraina Prozaca
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viayenna yenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl